Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

(English below)

De Nederlandse Taal- en Cultuurschool is een officiële exameninstelling van het CNaVT: het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Onze schoolleider, Michelle Smit, is de enige gecertificeerde examinator in Denemarken.

Het CNaVT biedt examens op verschillende niveaus, die aansluiten bij de verschillende doelen die kandidaten hebben. Dit kunnen maatschappelijke, professionele en educatieve doelen zijn, zoals het kunnen communiceren met maatschappelijke instanties, kunnen werken in een Nederlandstalige omgeving of een studie volgen in het hoger onderwijs. Kandidaten kiezen dus zelf welk examen zij willen afleggen.

Het certificaat is een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse instanties en daarom erkend in zowel Nederland als Vlaanderen. Bovendien worden houders van een certificaat gedeeltelijk vrijgesteld van het inburgeringsexamen.

Doordat de school is geregistreerd als exameninstelling, kunnen de leerlingen het examen gewoon op onze locatie in Hellerup afleggen, maar het betekent ook dat eenieder die Nederlands leert en het examen wil afleggen, dit bij ons op school kan doen. Hiervoor hoeft u dus geen onderwijs bij ons te volgen.

Het afleggen van het examen is voor de leerlingen van de school gratis. Externe examenkandidaten betalen zelf de kosten van het examen, die verschillen per examentype. Daarnaast betaalt de kandidaat administratieve kosten aan de school. De administratieve kosten worden in rekening gebracht om de examinator te kunnen betalen voor de voorbereiding en afname van het examen.

CNaVT (English)

The Dutch Language and Culture school is an official exam location of the CNaVT: the Certificate for Dutch as a Foreign Language. Our Head of School, Michelle Smit, is the only certified examiner in Denmark.

The CNaVT offers exams on different levels, that match the different goals that candidates have. These can be social, professional or educational goals, like being able to communicate with social institutions, being able to work in a Dutch speaking environment or studying at a Dutch or Belgian college or university. Candidates choose therefore self with exam they want to take.

The certificate is a collaboration between Flemish and Dutch institutions and is therefore acknowledged in both the Netherlands and Flanders. Moreover, are holders of the certificate partly exempted from the integration exam.

Because the school is registered as exam location, the students of the school can take the exam at the school in Hellerup. It also means that anyone who is learning Dutch and wished to take the exam, can do so at our school. In other words: you don’t have to be a student at our school in order to take the exam at our location.

Taking the exam is free for students of our school. External candidates pay for the exam themselves. Costs differ per exam type. Candidates also pay an administrative fee to the school. This fee covers the costs for the preparation and examination done by the examiner.

Het CNaVT voor onze leerlingen

De leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen aan het begin van leerjaar 3 aangeven of zij in leerjaar 4 het examen willen afleggen. Dit is niet verplicht.

Als er gekozen wordt voor het afleggen van het examen, begint in de tweede helft van leerjaar 3 de voorbereiding met een gesprek met de examinator. De leerlingen krijgen hierbij uitleg over de vorm en het verloop van de verschillende examenonderdelen. Daarna oefenen ze regelmatig met voorbeeldopgaven, die worden nabesproken met de examinator. Hierdoor wordt een goed beeld gevormd van de examens en werken leerlingen gericht aan de onderdelen waar zij de meeste oefening in nodig hebben.

De leerkracht en examinator adviseren de leerling in januari van leerjaar 4 over het kiezen van het juiste examen. Dit hangt af van zowel de taalvaardigheid als de doelen van de leerling. De leerling schrijft zich vervolgens in door de examinator een mail te sturen met alle benodigde informatie, tussen 15 februari en 15 maart.

De examens worden jaarlijks afgenomen in de periode van 1 tot en met 15 mei.

Het CNaVT voor externe kandidaten (external candidates)

(English below)

Externe kandidaten melden zich bij de examinator aan voor het examen via schoolleiding@snok.dk.

De inschrijfperiode loopt jaarlijks van 15 februari tot en met 15 maart. De afnames worden door de exameninstelling gepland in de periode 1 tot en met 15 mei.

De kosten voor het examen moeten worden voldaan voor het einde van de inschrijfperiode op 15 maart.

 

External candidates apply for the exam by sending an e-mail to the examiner via schoolleiding@snok.dk.

The application period runs yearly from February 15th till the 15th of March. The examinations are planned by the exam location in the period from the 1st to the 15th of May.

The administrative fee has to be paid before the end of the application period on the 15th of March.

 

Kijk voor meer informatie op de ­website van het CNaVT of neem contact op met onze examinator via schoolleiding@snok.dk.

Check for more information the website of the CNaVT or contact our examiner at schoolleiding@snok.dk.