Kosten

1. Contributie vereniging FUNS

Voor deelname aan de lessen is lidmaatschap van de vereniging FUNS vereist.  Met ingang van schooljaar 2022-2023 is de contributie bij het schoolgeld inbegrepen.

2. Schoolgeld NTC KPH

 Voor het onderwijs bij de NTC KPH is schoolgeld verschuldigd. 

 • Schooljaar 2023-2024: DKK 2950 (alle groepen behalve Peutergroep en Groep 1/2) resp. DKK 2383 (Peutergroep) en DKK 4765 (Groep 1/2). 
 • Bij uitschrijving voor of inschrijving vanaf 1 februari betaalt u de helft van het schoolgeld.

Ouders ontvangen in de tweede helft van het schooljaar een betaalverzoek via e-mail.

3. Subsidie voor schoolgeld

De kommuner (gemeentes) verlenen onder voorwaarden subsidie voor het onderwijs op de NTC KPH (in de context van “Modersmålsundervisning”, met de NTC KPH als aanbieder van het onderwijs i.p.v. de kommune).

De belangrijkste voorwaarden voor deze subsidie:

1. De leerling volgt in het Deense dagonderwijs onderwijs in de 0. klasse – 9. klasse (of het equivalent op een internationale school). Dit houdt in, dat leerlingen in de Peutergroep en Groepen 1 en 2 typisch niet voor deze subsidie in aanmerking komen.

2. De leerling is ingeschreven bij de school en neemt het gehele schooljaar deel.

3. Een correcte subsidieaanvraag* bij de kommune (deadlines en procedure verschillen per kommune).

*Wie vraagt deze subsidie aan:

 • In principe vragen de ouders de subsidie aan bij de kommune waar de leerling woont (zoek op “Modersmålsundervisning” op de website van uw kommune of neem contact op met hun “skoleafdeling”).
  De ouder moet de school op de hoogte stellen van de aanvraag en vooral van een succesvolle toekenning.
  NB: het is geen probleem uiteindelijk niet deel te nemen na toekenning subsidie – de school factureert de kommuner uitsluitend voor deelnemende leerlingen. U kunt dus ook bij twijfel over deelname de subsidie gewoon aanvragen.
 • Belangrijke uitzondering:
  Voor Gentofte kommune doet de school de subsidieaanvraag centraal en in één keer voor alle leerlingen woonachtig in deze kommune (uiterlijk 1 oktober).
  Het is daarom cruciaal dat u de schoolleiding op de hoogte houdt van uw woonplaats en in het bijzonder van verhuizingen van of naar Gentofte Kommune.

Uitgaven

Ons budget wordt uitgegeven aan:

   • Salarissen
   • Reiskosten
   • Bijscholing van leerkrachten en assistenten
   • Leermiddelen
   • Activiteiten zoals Sinterklaas, de Kinderboekenweek en de Koningsspelen
   • De jaarafsluiting

 

Bankgegevens

Tenaamstelling: FUNS
Reg. nr.: 1551 (Danske Bank)
Kontonr.: 4865466420
IBAN: DK6630004865466420
BIC: DABADKKK