Aanmeldingsformulier

Aanname-, absentie- en vertrekbeleid   Aanname van nieuwe leerlingen

lees de voorwaarden voordat u het registratieformulier invult..

1. Aanname

De ouder neemt via mail contact op met de schoolleiding, waarop de school een inschrijfformulier toestuurt. Op basis van dit formulier vindt er een intakegesprek plaats met de didactisch schoolleider. In het intakegesprek wordt onder andere besproken in welke klas uw kind geplaatst kan worden. Ook informeert de didactisch schoolleider elke ouder over het huiswerk- en evaluatiebeleid en het gebruik van de effectieve leertijd op onze school.

2. Absentie

Indien er geen laatste testgegevens en/of opvolgdossier van een NTC-school of een school in Nederland of België beschikbaar worden gesteld, kunnen kinderen mogelijk door onze school getest worden. Door de leerkracht volgt dan een advies over de plaatsing in de groep. Dit advies kan afwijken van de groep waarin de kinderen in Nederland of België zaten.

3. Vertrekbeleid

Vervolgens mag uw kind vrijwillig proeven van het lesgebeuren door op een vooraf bepaalde lesdag een proefles te volgen. Tijdens de proefles kan uw kind kennis maken met de klas en kan de leerkracht nagaan of uw kind in de betreffende klas op de juiste plek zit. Hij of zij koppelt deze evaluatie terug naar de schoolleiding.

Indien deze evaluatie positief ervaren wordt, plant de directeur een tweede gesprek met de ouders in, bevestigt en motiveert de aanname en bepaalt de startdatum van de eerste les.

4. Aanname van nieuwe leerlingen

U zult vervolgens een uitnodiging tot de betaling van het schoolgeld en informatie over de subsidieaanvraag toegestuurd krijgen. De ouders worden verzocht om de betalingsuitnodiging te vereffenen binnen 14 dagen. Zolang dit niet in orde is, wordt uw kind niet toegelaten tot de les en kan het ook geen gebruik maken van het schoolmateriaal.

Registratieformulier

Gelieve het formulier in te vullen: