Klassen

In het huidige schooljaar 2023-2024 volgen 111 leerlingen onderwijs op onze school. De verdeling van leerlingen over groepen en groepen over dagen is als volgt:

Groep

1/2

20 leerlingen

dinsdag 15:45-18:15

Groep

3

14 leerlingen

maandag 15:45-18:15

Groep

4

15 leerlingen

maandag 15:45-18:15

Groep

5

15 leerlingen

maandag 15:45-18:15

Groep

6

5 leerlingen

maandag 15:45-18:15

Groep

7

8 leerlingen

maandag 15:45-18:15

Groep

8

7 leerlingen

maandag 15:45-18:15

Groep

VO

9 leerlingen

dinsdag 15:45-18:15

Groep

Oranje groep

6 leerlingen

dinsdag 15:45-18:15

Groep

Peuter groep

12 leerlingen

dinsdag om de week
15:45-17:15

Door te werken met klassenassistenten, goed klassenmanagement en gedifferentieerde instructie- en verwerkingsmogelijkheden, proberen wij tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen en de verschillen tussen leerlingen.

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Wij besteden hier veel aandacht aan, alsmede aan het hanteren van duidelijke klassenregels en routines.

 

Leertijd en pauzetijd

De lessen in Groep 1 t/m 8, het VO en de Oranjegroep beginnen om 15:45 uur en duren tot 18.15 uur.

Vanaf 15:30 tot aan de start van de les mogen de ouders de kinderen zelf naar de klas brengen.   Wij verzoeken iedereen om 15:45 aanwezig te zijn, om verstoring van de les te voorkomen.

De Peutergroep heeft eens in de twee weken les van 15:30 tot 17:00. De ouder is hierbij aanwezig.

 

Klaar om uw kind in te schrijven?