Klassen

In het huidige schooljaar 2020-2021 volgen 99 leerlingen onderwijs op onze school. De verdeling van leerlingen over groepen en groepen over dagen is als volgt:

Groep

1/2

18 leerlingen

NTC Kopenhagen groep 1/2 18 leerlingen maandag 15:45-18:15

Groep

3

6 leerlingen

NTC Kopenhagen groep 3 6 leerlingen maandag 15:45-18:15

Groep

4

9 leerlingen

NTC Kopenhagen groep 4 9 leerlingen dinsdag 15:45-18:15

Groep

5

13 leerlingen

NTC Kopenhagen groep 5 13 leerlingen maandag 15:45-18:15

Groep

6

14 leerlingen

NTC Kopenhagen groep 6 14 leerlingen maandag 15:45-18:15

Groep

7

10 leerlingen

NTC Kopenhagen groep 7 10 leerlingen maandag 15:45-18:15

Groep

8

7 leerlingen

NTC Kopenhagen groep 8
7 leerlingen Maandag
15:45-18:15

Groep

VO 1/2

8 leerlingen

NTC Kopenhagen VO 1/2
8 leerlingen
dinsdag 15:45-18:15

Groep

Oranje groep

6 leerlingen

NTC Kopenhagen Oranjegroep
6 leerlingen
dinsdag
15:45-18:15

Groep

Peuter groep

8 leerlingen

NTC Kopenhagen Peutergroep

8 leerlingen
dinsdag om de week
15:00-16:30

Wij streven ernaar om niet meer dan 20 leerlingen in een combinatiegroep te plaatsen. Indien wij dit aantal noodgedwongen overschrijden, proberen wij zoveel mogelijk gebruik te maken van klassenassistenten.

Door te werken met klassenassistenten, goed klassenmanagement en gedifferentieerde instructie- en verwerkingsmogelijkheden, proberen wij tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen en de verschillen tussen leerlingen.

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Wij besteden hier veel aandacht aan, alsmede aan het hanteren van duidelijke klassenregels en routines.

 

Leertijd en pauzetijd

De lessen in groep 1 t/m 8, het VO en de Oranjegroep beginnen om 15:45 uur en duren tot 18.15 uur.

Vanaf 15:30 tot aan de start van de les mogen de ouders de kinderen zelf naar de klas brengen. Wij verzoeken iedereen om 15:45 aanwezig te zijn om verstoring van de les te voorkomen.

De peutergroep heeft eens in de twee weken les van 15:00 tot 16:30. De ouder is hierbij aanwezig.

Klaar om uw kind in te schrijven?