Missie en visie

Missie

De NTC Kopenhagen biedt taal- en cultuuronderwijs aan alle  Nederlandstalige kinderen met de Nederlandse- of Belgische nationaliteit, die wonen in Denemarken, vooral in de omgeving van Kopenhagen, maar ook in (Zuid-)Zweden. Het betreft erkend onderwijs – onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs – dat kinderen informeert, inspireert en motiveert in een omgeving waar kinderen zowel leren als plezier hebben. Binnen onze school komen kinderen, ouders en medewerkers in een warme en toegankelijke sfeer samen. Wij streven gemeenschapsgevoel en betrokkenheid na en worden hierin gedragen door ons team. De missie van ons NTC-onderwijs is om bij de kinderen de interesse in en het enthousiasme voor de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur te geven of te behouden, zodat een optimaal leereffect gerealiseerd kan worden dat hen in staat stelt de Nederlandse/Vlaamse identiteit te ontwikkelen en in te stromen bij het Nederlandse of Vlaamse onderwijs.   

  Doelstellingen

  Onze school streeft verschillende doelen na, afhankelijk van de wensen van de ouders en taalachtergrond van de leerlingen. Voor een groot deel van onze leerlingen proberen we ons te richten op aansluiting bij het onderwijs in Nederland en België. Voor kinderen die het reguliere Deense of internationale onderwijs blijven volgen in de toekomst, proberen we ons te richten op het verbeteren van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zodat zij zich volledig thuis kunnen voelen in een Nederlandstalige omgeving. Bij kinderen die het Nederlands alleen passief beheersen, richten wij ons op het verwerven van de mondelinge taalvaardigheid.

   Visie

   Wij strever ernaar om kwalitatief hoogstaand Nederlandstalig onderwijs te bieden en leerlingen daarnaast een goede kennis van de Nederlandse- en Belgische cultuur bij te brengen. Wij geloven in een blijvende en toenemende behoefte aan moedertaalonderwijs in een internationale context.

    Uitgangspunten

    Ons doel is om een goede aansluiting te verzekeren met het Nederlandstalig onderwijs in Nederland en België. Aangezien ons onderwijs een beperkt aantal uren per week telt, vinden wij het belangrijk dat ouders actief participeren in het onderhouden en aanleren van de Nederlandse taal en cultuur. Wij stimuleren de interactie met de taal tussen de kinderen onderling, de ouders met de kinderen en de families onderling; een grote Nederlandse taalomgeving is van belang voor een goede ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid.