Gelukkig Nieuwjaar!

Namens het hele team van de NTC Kopenhagen, wensen wij iedereen een voorspoedig 2024.

We kijken terug op een zeer geslaagd 2023, met een bezoek van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland in januari en een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs in oktober. Bij beide gelegenheden ontvingen we zeer positieve feedback. Uit alle gesprekken die in het kader van deze bezoeken zijn gevoerd, blijkt dat leerlingen het goed hebben bij ons, dat ouders zeer tevreden zijn over het onderwijs en dat het team zich met plezier en toewijding inzet voor de school. We zijn dan ook zeer trots op deze mooie resultaten.

Nu ligt er een nieuw kalenderjaar voor ons. Op maandag 8 en dinsdag 9 januari starten wij weer met onze lessen. Die week zullen de lessen in het teken staan van de Vlaamse traditie van de nieuwjaarsbrieven. We sluiten de lessen af met een nieuwjaarsreceptie voor alle ouders, die geopend zal worden door Dries Willems, Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in de Noordse landen.

We kijken ernaar uit, iedereen weer te mogen ontvangen!